قفل مگنتی مغناطیسی درب شیشه ای ورودی قفل برقی شیشه سکوریت میرال کنترل تردد الکترونیکی رله دار ریموتی کارتی رمزی اثر انگشتی
قفل مگنتی شیشه سکوریت,قفل برقی مگنت درب شیشه ای
بهمن ۲۵, ۱۳۹۵
دوربین چشمی درب منزل چشمی دیجیتال بیسیم وایرلس در ورودی آپارتمان مسکونی اداری تجاری چوبی ضد سرقت
دوربین چشمی درب منزل,دوربین بیسیم در آپارتمان
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵

قفل مگنت,قفل برقی مگنتی درب ورودی شیشه سکوریت

قفل مگنت قفل برقی مگنتی درب شیشه ای سکوریت میرال مغازه ورودی فروشگاه کنترل تردد

قفل مگنت قفل برقی مگنتی درب شیشه ای سکوریت میرال مغازه ورودی فروشگاه کنترل تردد

قفل مگنت,قفل برقی مگنتی شیشه سکوریت,قفل مغناطیسی درب شیشه ای,قفل برقی مگنتی شیشه میرال,قفل الکترونیکی درب ورودی مغازه,فروشگاه,شیشه ای,قفل مغناطیسی درب,قفل برقی مغناطیس,قفل الکترومغناطیسی درب شیشه ای,سکوریت,میرال,قفل مگنتی مغناطیس,قفل الکترونیکی الکترومغناطیسی,قفل برقی الکترومگنتیک,قفل مگنت یا قفل برقی مغناطیسی درب شبشه ای,سکوریت,میرال,قفل برقی مگنتی,قفل الکترونیکی مگنتی درب شیشه ای,قفل برقی مگنت درب سکوریت,قفل مغناطیسی درب شیشه میرال,قفل برقی سنسور دار,قیمت قفل برقی درب سکوریت,قیمت قفل برقی درب شیشه ای,خرید قفل الکترونیکی درب شیشه سکوریت.

قفل مگنت شیشه سکوریت قفل برقی الکترونیکی درب شیشه ای میرال کشویی لولایی طلافروشی

قفل مگنت شیشه سکوریت قفل برقی الکترونیکی درب شیشه ای میرال کشویی لولایی طلافروشی

قفل مگنت شیشه سکوریت,برقی کردن درب های شیشه ای ورودی و خروجی :

قفل مگنت یا قفل مگنتی شیشه سکوریت و برقی کردن درب شیشه ای با نصب قفل مغناطیسی درب,قفل مگنتی برقی شیشه میرال,قفل برقی درب سکوریت,قفل برقی درب شیشه ای مغازه میرال,قفل درب میرال برقی الکترونیکی ورودی شیشه ای طلافروشی,صرافی,آزمایشگاه,قفل برقی درب شیشه ای سکوریت,شیشه میرال,فروش و نصب قفل ریموتی شفتی درب شیشه ای,قابل کنترل و مدیریت توسط رمز,کارت,اثراتگشت و ریموت.

قفل مگنت درب فلزی چوبی قفل برقی مگنتی درب ضدسرقت دربازکن الکترونیکی شیشه سکوریت

قفل مگنت درب فلزی چوبی قفل برقی مگنتی درب ضدسرقت دربازکن الکترونیکی شیشه سکوریت

قفل مگنت شیشه سکوریت :

قفل مگنت شیشه سکوریت یا قفل مغناطیسی جهت برقی کردن انواع درب فلزی,چوبی و شیشه ای کاربرد دارد و پایه و اساس کار قفل برقی مگنتی بر اساس ترکیب برق (الکترونیک) و نیروی مغناطیسی می باشد که تشکیل نیروی قدرتمند الکترومغناطیسی را می دهند.

قفل برقی مگنت درب چوبی قفل الکترونیکی مگنتی درب ضد سرقت ترک ایرانی چینی سنسور دار

قفل برقی مگنت درب چوبی قفل الکترونیکی مگنتی درب ضد سرقت ترک ایرانی چینی سنسور دار

قفل مگنت شیشه سکوریت :

قفل مگنت شیشه سکوریت,قفل الکترونیکی مغناطیسی یا قفل برقی درب شیشه ای یا شیشه سکوریت جهت درب های با فریم فلزی یا چوبی متشکل شده از دو بخش مغناطیسی می باشد.قفل مگنتی الکترومغناطیسی دو تکه ای و در واقع قفل مقابل برقی درب شیشه ای می باشد.

برقی کردن درب ضد سرقت توسط نصب قفل برقی مگنت قفل الکترونیکی مگنتی مغناطیسی ورودی

برقی کردن درب ضد سرقت توسط نصب قفل برقی مگنت قفل الکترونیکی مگنتی مغناطیسی ورودی

قفل مگنت و چفت شدن درب :

قفل مگنت کارکردی به صورت چفت شدن دارد و با بسته شدن درب قفل ها با یکدیگرتماس برقرار کرده و به صورت چفت در می آیند. در قفل برقی مگنتی هیچ نوع زبانه و کلیدی کارایی ندارد و عملیات قفل شدن درب توسط نیروی الکترومغناطیسی صورت می پذیرد.

قفل مگنت درب سکوریت برقی کردن شیشه سکوریت سیستم کنترل تردد دستگاه دربازکن الکترونیکی در شیشه ای مغناطیسی

قفل مگنت درب سکوریت برقی کردن شیشه سکوریت سیستم کنترل تردد دستگاه دربازکن الکترونیکی در شیشه ای مغناطیسی

بررسی قفل مگنت شیشه سکوریت :

قفل مگنت شیشه سکوریت,قفل برقی مگنت درب شیشه ای سکوریت آرارات الکترونیک مدل EL300 و EL350 با براکت های مخصوص جهت نصب بر روی انواع درب می باشند.جهت برقی کردن درب های شیشه ای,شیشه سکوریت,شیشه میرال و درب های با فریم فلزی و چوبی کاربرد و می توانیم از طریق ریموت کنترل,رمز,کارت,اکسس کنترل,سیستم های RFID,اثرانگشت,کلید شستی,چشمی مادون قرمز,سیستم اس ام اس کنترل کنترل کنیم.

قفل درب مگنتی درب شیشه ای سکوریت دستگاه درب بازکن قفل برقی درب میرال ورودی فروشگاه رله دار کنترلر ریموتی رمزی کارتی اثرانگشتی

قفل درب مگنتی درب شیشه ای سکوریت دستگاه درب بازکن قفل برقی درب میرال ورودی فروشگاه رله دار کنترلر ریموتی رمزی کارتی اثرانگشتی

قفل مگنت شیشه سکوریت جهت درب های طلافروشی و صرافی با فریم فلزی و چوبی :

قفل مگنت شیشه سکوریت مناسب نصب و برقی کردن درب های ورودی فروشگاه های طلافروشی و صرافی با چهارچوب فلزی یا چوبی می باشد.

قفل مگنت سکوریت قفل برقی درب شیشه ای سکوریتی سنسور دار مغناطیسی

قفل در مگنت سکوریت قفل برقی درب شیشه ای سکوریتی سنسور دار مغناطیسی

براکت قفل مگنت شیشه سکوریت چیست ؟

براکت های قفل مگنت شیشه سکوریت پایه های قفل می باشند که قفل برقی مگنتی توسط این پایه ها بر روی انواع درب و چهارچوب نصب می گردد.

انواع براکت قفل مگنت شیشه سکوریت :

براکت های قفل  دربازکن مگنت درب شیشه سکوریت در ۳ نوع L,Z,U جهت نصب قفل الکترونیکی مگنتی بر روی انواع درب های شیشه ای با چهارچوب فلزی یا چوبی و درب های آهنی,ضد سرقت و چوبی می باشند.

قفل درب ضد سرقت برقی مگنتی مغناطیسی در شیشه ای سکوریت ورودی فروشگاه مغازه

قفل درب ضد سرقت برقی مگنتی مغناطیسی در شیشه ای سکوریت ورودی فروشگاه مغازه

قفل مگنت یا مگنتی درب های شیشه سکوریت و تفاوت قفل مگنتی با قفل شفتی :

قفل مگنت بدون براکت جهت درب های شیشه ای با فریم فلزی و چوبی و همچنین درب های فلزی و چوبی کاربرد دارد و توسط برات یا پایه های مخصوص بر روی درب نصب می گردد ولی قفل های شفتی مانند مدل EL200 براکت های آماده بر روی قفل دارند و مختص نصب بر روی درب های شیشه ای با فریم شیشه ای می باشند.

قفل برقی درب پارتیشن چوبی دربازکن مغناطیسی مگنتی در ورودی mdf

قفل برقی درب پارتیشن چوبی دربازکن مغناطیسی مگنتی در ورودی mdf

قفل مگنت و موارد مناسب نصب :

قفل مگنت,قفل برقی شفتی درب شیشه ای سکوریت به صورت قفل مغناطیسی یا مگنتی در سیستم های کنترل تردد درب های شیشه ای بسیار مهم می باشند مانند درب های طلافروشی,آژانس هواپیمایی,درب های آزمایشگاه,ورودی و خروجی بخش های مختلف ICU و CCU.قفل برقی درب شیشه سکوریت,قفل برقی درب شیشه ای قابل نصب بر روی کلیه درب های شیشه ای فقط با فریم های فلزی و چوبی می باشد.

قفل مگنت و مزایای نصب قفل های الکترونیکی مگنتی :

قفل مگنت با توجه به افزایش امنیت و قابلیت های کنترلی مدرن و محدود سازی دسترسی به درب و کنترل تردد مناسب و نصب قفل برقی درب سکوریت اطمینان خاطر در کنترل تردد درب های شیشه ای را در پی دارد.

قفل مگنت,نصب قفل برقی مگنت شیشه میرال فقط بر روی درب های شیشه ای با فریم فلزی و چوبی و برقی کردن درب شیشه ای :

بررسی قفل مگنت,نصب قفل برقی شیشه میرال EL300 و برقی کردن درب شیشه ای فقط مختص درب هایی می باشد که شیشه ای و با فریم غیر شیشه ای می باشند و برای درب های شیشه ای با فریم یا چهار چوب فلزی یا چوبی مناسب و قابل نصب می باشد.

قفل مگنت و برقی کردن درب شیشه ای :

قفل الکترونیکی مگنت جهت برقی کردن درب های شیشه ای با فریم فلزی و چوبی کاربرد و با توجه به قدرت بسیار زیاد این قفل های جهت امنیت درب های چوبی و فلزی و ضد سرقت نیر کاربرد و نصب می گردد.

نحوه کارکرد قفل مگنت و برقی کردن درب شیشه ای آرارات الکترونیک EL300 :

بررسی قفل مگنت و برقی کردن درب شیشه ای باید بسیار دقیق توسط کارشناسان متخصص انجام گیرد و دقیقا قسمت نری و مادگی قفل با محاسبات دقیق نصب و راه اندازی شود و کارکرد قفل به این صورت می باشد که به طور اتوماتیک زمانیکه درب بسته می شود با تاخیری که برنامه ریزی می شود به طور مثال پس از ۳ ثانیه از بسته شدن درب قفل می شود و تنها در صورت فرمانی که از طریق مدیر سیستم اعمال می گردد درب باز می شود.

نحوه کنترل و مدیریت پس از برقی کردن درب شیشه ای و نصب قفل مگنت :

کنترل و مدیریت دربی که بر روی آن قفل مگنتی شیشه سکوریت نصب شده است می تواند از طریق ریموت,رمز,کارت,کلید الکترونیکی,اثرانگشت,فرمان اس ام اس موبایل,بلوتوث,نرم افزار اندروید صورت گیرد که هر کدام از موارد با توجه به کاربری و نیاز مشتری توسط کارشناسان آرارات الکترونیک کارشناسی و اجرا می شود.

قیمت قفل درب مگنت :

قیمت قفل درب مگنت در دو مدل EL300 , EL350 با توجه به تحمل فشار و قدرت متفاوت می باشند.

نحوه عملکرد فنی و اطلاغات قفل مگنت :

عملکرد قفل برقی مگنتی شیشه سکوریت و الکترومغناطیسی بر عکس قفل های برقی معمولی می باشد بدین صورت که با اعمال برق نیروی الکتریکی و مغناطیسی فعال و در نتیجه نیروی الکترومغناطیسی را در قفل داریم و سیستم عمل و قفل می کند و با قطع برق قفل باز و سیستم غیر فعال می گردد.

اطلاعات فنی و قابلیت های قفل برقی مگنت یا مگنتی شیشه سکوریت :

قفل مگنت جهت برقی کردن درب شیشه ای قابل نصب بر روی درب های تک لنگه-دو لنگه-شیشه ای-سکوریت-میرال-قفسه های شیشه ای-درب های با فریم شیشه ای و بدون فریم های فلزی و چوبی می باشد

۱۲ ولت کم مصرف

دارای چراغ نشانگر وضعیت قفل و باز بودن قفل

تحمل قدرت ۳۰۰ کیلویی در مدل EL300 و قدرت ۵۰۰ کیلویی در مدل EL350

دارای سنسور وضعیت قفل(این خروجی قفل قابل نصب بر روی هر نوع نمایشگری مانند لامپ یا آژیر می باشد و وضعیت قفل باز یا بسته بودن را به افراد در محل اعلام می کند)

دارای ورودی فرمان

دارای تایمر جهت تاخیر در عملکرد قفل ۰ و ۳ و ۶ و ۹ ثانیه

قابلیت اتصال به سیستم های کنترل تردد(ریموت-کدینگ-اثرانگشت-RFID-رمز)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به فروشگاه اینترنتی آرارات الکترونیک تولید کننده سیستم های حفاظتی امنیتی کنترل تردد خوش آمدید ارتباط تلگرام با کارشناسان araratelectronic@ رد کردن

This site is protected by WP-CopyRightPro