قفل مگنتی شیشه سکوریت,قفل برقی مگنت درب شیشه ای

قفل مغناطیسی درب قفل برقی مگنتی شیشه سکوریت درب ورودی شیشه ای مغازه الکترونیکی کردن در میرال
قفل مغناطیسی درب,قفل برقی مگنتی درب شیشه ای
بهمن ۲۴, ۱۳۹۵
قفل مگنت قفل برقی مگنتی درب شیشه ای سکوریت میرال مغازه ورودی فروشگاه کنترل تردد
قفل مگنت,قفل برقی مگنتی درب ورودی شیشه سکوریت
بهمن ۲۷, ۱۳۹۵

قفل مگنتی شیشه سکوریت,قفل برقی مگنت درب شیشه ای

قفل مگنتی مغناطیسی درب شیشه ای ورودی قفل برقی شیشه سکوریت میرال کنترل تردد الکترونیکی رله دار ریموتی کارتی رمزی اثر انگشتی

قفل مگنتی مغناطیسی درب شیشه ای ورودی قفل برقی شیشه سکوریت میرال کنترل تردد الکترونیکی رله دار ریموتی کارتی رمزی اثر انگشتی

قفل مگنتی شیشه سکوریت,قفل مغناطیسی درب شیشه ای,قفل برقی مگنتی شیشه میرال,قفل الکترونیکی درب ورودی مغازه,فروشگاه,شیشه ای,قفل مغناطیسی درب,قفل برقی مغناطیس,قفل الکترومغناطیسی درب شیشه ای,سکوریت,میرال,قفل مگنتی مغناطیس,قفل الکترونیکی الکترومغناطیسی,قفل برقی الکترومگنتیک,قفل برقی مغناطیسی درب شبشه ای,سکوریت,میرال,قفل برقی مگنتی,قفل الکترونیکی مگنتی درب شیشه ای,قفل برقی مگنت درب سکوریت,قفل مغناطیسی درب شیشه میرال,قفل برقی سنسور دار,قیمت قفل برقی درب سکوریت,قیمت قفل برقی درب شیشه ای,خرید قفل الکترونیکی درب شیشه سکوریت.

قفل مغناطیسی درب برقی قفل مگنتی درب شیشه ای سکوریت میرال مغازه طلافروشی صرافی کشویی لولایی

قفل مغناطیسی درب برقی قفل مگنتی درب شیشه ای سکوریت میرال مغازه طلافروشی صرافی کشویی لولایی

قفل مگنتی شیشه سکوریت,برقی کردن درب های شیشه ای ورودی و خروجی :

قفل مگنتی شیشه سکوریت و برقی کردن درب شیشه ای با نصب قفل مغناطیسی درب,قفل مگنتی برقی شیشه میرال,قفل برقی درب سکوریت,قفل برقی درب شیشه ای مغازه میرال,قفل درب میرال برقی الکترونیکی ورودی شیشه ای طلافروشی,صرافی,آزمایشگاه,قفل برقی درب شیشه ای سکوریت,شیشه میرال,فروش و نصب قفل ریموتی شفتی درب شیشه ای,قابل کنترل و مدیریت توسط رمز,کارت,اثراتگشت و ریموت.

قفل مغناطیسی شیشه سکوریت برقی کردن درب ورودی فروشگاه طلا فروش آژانس هواپیمایی

قفل مغناطیسی شیشه سکوریت برقی کردن درب ورودی فروشگاه طلا فروش آژانس هواپیمایی

قفل مگنتی شیشه سکوریت :

قفل مگنتی شیشه سکوریت یا قفل مغناطیسی جهت برقی کردن انواع درب فلزی,چوبی و شیشه ای کاربرد دارد و پایه و اساس کار قفل برقی مگنتی بر اساس ترکیب برق (الکترونیک) و نیروی مغناطیسی می باشد که تشکیل نیروی قدرتمند الکترومغناطیسی را می دهند.

قیمت قفل مغناطیسی درب سکوریت قفل الکترونیکی مگنتی درب شیشه ای الکترومغناطیسی

قیمت قفل مغناطیسی درب سکوریت قفل الکترونیکی مگنتی درب شیشه ای الکترومغناطیسی

قفل مگنتی شیشه سکوریت :

قفل مگنتی شیشه سکوریت,قفل الکترونیکی مغناطیسی یا قفل برقی درب شیشه ای یا شیشه سکوریت جهت درب های با فریم فلزی یا چوبی متشکل شده از دو بخش مغناطیسی می باشد.قفل مگنتی الکترومغناطیسی دو تکه ای و در واقع قفل مقابل برقی درب شیشه ای می باشد.

قفل مگنتی شیشه سکوریت قفل برقی الکترونیکی درب شیشه ای میرال فروش دربازکن سنسور دار مگنت

قفل مگنتی شیشه سکوریت قفل برقی الکترونیکی درب شیشه ای میرال فروش دربازکن سنسور دار مگنت

بررسی قفل مگنتی شیشه سکوریت :

قفل مگنتی شیشه سکوریت,قفل برقی مگنت درب شیشه ای سکوریت آرارات الکترونیک مدل EL300 و EL350 با براکت های مخصوص جهت نصب بر روی انواع درب می باشند.جهت برقی کردن درب های شیشه ای,شیشه سکوریت,شیشه میرال و درب های با فریم فلزی و چوبی کاربرد و می توانیم از طریق ریموت کنترل,رمز,کارت,اکسس کنترل,سیستم های RFID,اثرانگشت,کلید شستی,چشمی مادون قرمز,سیستم اس ام اس کنترل کنترل کنیم.

قفل مگنتی شیشه میرال درب ورودی فروشگاه طلا فروشی مغازه صرافی درب لولایی کشویی

قفل مگنتی شیشه میرال درب ورودی فروشگاه طلا فروشی مغازه صرافی درب لولایی کشویی

قفل مگنتی شیشه سکوریت جهت درب های طلافروشی و صرافی با فریم فلزی و چوبی :

قفل مگنتی شیشه سکوریت مناسب نصب و برقی کردن درب های ورودی فروشگاه های طلافروشی و صرافی با چهارچوب فلزی یا چوبی می باشد.

قفل مگنتی برقی درب مغازه سکوریت قفل الکترونیکی شیشه میرال کنترل تردد اکسس کنترل

قفل مگنتی برقی درب مغازه سکوریت قفل الکترونیکی شیشه میرال کنترل تردد اکسس کنترل

براکت قفل مگنتی شیشه سکوریت چیست ؟

براکت های قفل مگنتی شیشه سکوریت پایه های قفل می باشند که قفل برقی مگنتی توسط این پایه ها بر روی انواع درب و چهارچوب نصب می گردد.

انواع براکت قفل مگنتی شیشه سکوریت :

براکت های قفل مگنتی شیشه سکوریت در ۳ نوع L,Z,U جهت نصب قفل الکترونیکی مگنتی بر روی انواع درب های شیشه ای با چهارچوب فلزی یا چوبی و درب های آهنی,ضد سرقت و چوبی می باشند.

قفل مگنتی درب چوبی قفل برقی مغناطیسی مگنت درب فلزی ضد سرقت پارتیشن

قفل مگنتی درب چوبی قفل برقی مغناطیسی مگنت درب فلزی ضد سرقت پارتیشن

قفل مگنتی شیشه سکوریت و تفاوت قفل مگنتی با قفل شفتی :

قفل مگنتی شیشه سکوریت بدون براکت جهت درب های شیشه ای با فریم فلزی و چوبی و همچنین درب های فلزی و چوبی کاربرد دارد و توسط برات یا پایه های مخصوص بر روی درب نصب می گردد ولی قفل های شفتی مانند مدل EL200 براکت های آماده بر روی قفل دارند و مختص نصب بر روی درب های شیشه ای با فریم شیشه ای می باشند.

قفل درب مگنتی ورودی برقی کردن درب توسط قفل الکترونیکی مغناطیسی سنسور دار براکت درب بازکن

قفل درب مگنتی ورودی برقی کردن درب توسط قفل الکترونیکی مغناطیسی سنسور دار براکت درب بازکن

قفل مگنتی شیشه سکوریت و موارد مناسب نصب :

قفل مگنتی شیشه سکوریت,قفل برقی شفتی درب شیشه ای سکوریت به صورت قفل مغناطیسی یا مگنتی در سیستم های کنترل تردد درب های شیشه ای بسیار مهم می باشند مانند درب های طلافروشی,آژانس هواپیمایی,درب های آزمایشگاه,ورودی و خروجی بخش های مختلف ICU و CCU.قفل برقی درب شیشه سکوریت,قفل برقی درب شیشه ای قابل نصب بر روی کلیه درب های شیشه ای فقط با فریم های فلزی و چوبی می باشد.

قفل مگنتی شیشه سکوریت و مزایای نصب قفل های الکترونیکی مگنتی :

قفل مگنتی شیشه سکوریت با توجه به افزایش امنیت و قابلیت های کنترلی مدرن و محدود سازی دسترسی به درب و کنترل تردد مناسب و نصب قفل برقی درب سکوریت اطمینان خاطر در کنترل تردد درب های شیشه ای را در پی دارد.

قفل مگنت برقی درب شیشه سکوریت قفل الکترونیکی دربازکن مغناطیسی کنترل توسط ریموت رمز کد کارت اثرانگشت

قفل مگنت برقی درب شیشه سکوریت قفل الکترونیکی دربازکن مغناطیسی کنترل توسط ریموت رمز کد کارت اثرانگشت

قفل مگنتی شیشه سکوریت,نصب قفل برقی مگنت شیشه میرال فقط بر روی درب های شیشه ای با فریم فلزی و چوبی و برقی کردن درب شیشه ای :

بررسی قفل مگنتی شیشه سکوریت,نصب قفل برقی شیشه میرال EL300 و برقی کردن درب شیشه ای فقط مختص درب هایی می باشد که شیشه ای و با فریم غیر شیشه ای می باشند و برای درب های شیشه ای با فریم یا چهار چوب فلزی یا چوبی مناسب و قابل نصب می باشد.

قفل مگنتی شیشه سکوریت و برقی کردن درب شیشه ای :

ققفل مگنتی شیشه سکوریت جهت برقی کردن درب های شیشه ای با فریم فلزی و چوبی کاربرد و با توجه به قدرت بسیار زیاد این قفل های جهت امنیت درب های چوبی و فلزی و ضد سرقت نیر کاربرد و نصب می گردد.

نحوه کارکرد قفل مگنتی شیشه سکوریت و برقی کردن درب شیشه ای آرارات الکترونیک EL300 :

بررسی قفل مگنتی شیشه سکوریت و برقی کردن درب شیشه ای باید بسیار دقیق توسط کارشناسان متخصص انجام گیرد و دقیقا قسمت نری و مادگی قفل با محاسبات دقیق نصب و راه اندازی شود و کارکرد قفل به این صورت می باشد که به طور اتوماتیک زمانیکه درب بسته می شود با تاخیری که برنامه ریزی می شود به طور مثال پس از ۳ ثانیه از بسته شدن درب قفل می شود و تنها در صورت فرمانی که از طریق مدیر سیستم اعمال می گردد درب باز می شود.

نحوه کنترل و مدیریت پس از برقی کردن درب شیشه ای و نصب قفل الکترونیکی مگنتی شیشه سکوریت :

کنترل و مدیریت دربی که بر روی آن قفل مگنتی شیشه سکوریت نصب شده است می تواند از طریق ریموت,رمز,کارت,کلید الکترونیکی,اثرانگشت,فرمان اس ام اس موبایل,بلوتوث,نرم افزار اندروید صورت گیرد که هر کدام از موارد با توجه به کاربری و نیاز مشتری توسط کارشناسان آرارات الکترونیک کارشناسی و اجرا می شود.

نحوه عملکرد فنی و اطلاغات قفل مگنتی شیشه سکوریت :

عملکرد قفل برقی مگنتی شیشه سکوریت و الکترومغناطیسی بر عکس قفل های برقی معمولی می باشد بدین صورت که با اعمال برق نیروی الکتریکی و مغناطیسی فعال و در نتیجه نیروی الکترومغناطیسی را در قفل داریم و سیستم عمل و قفل می کند و با قطع برق قفل باز و سیستم غیر فعال می گردد.

اطلاعات فنی و قابلیت های قفل مگنتی شیشه سکوریت :

قفل مگنتی درب شیشه سکوریت جهت برقی کردن درب شیشه ای قابل نصب بر روی درب های تک لنگه-دو لنگه-شیشه ای-سکوریت-میرال-قفسه های شیشه ای-درب های با فریم شیشه ای و بدون فریم های فلزی و چوبی می باشد

۱۲ ولت کم مصرف

دارای چراغ نشانگر وضعیت قفل و باز بودن قفل

تحمل قدرت ۳۰۰ کیلویی در مدل EL300 و قدرت ۵۰۰ کیلویی در مدل EL350

دارای سنسور وضعیت قفل(این خروجی قفل قابل نصب بر روی هر نوع نمایشگری مانند لامپ یا آژیر می باشد و وضعیت قفل باز یا بسته بودن را به افراد در محل اعلام می کند)

دارای ورودی فرمان

دارای تایمر جهت تاخیر در عملکرد قفل ۰ و ۳ و ۶ و ۹ ثانیه

قابلیت اتصال به سیستم های کنترل تردد(ریموت-کدینگ-اثرانگشت-RFID-رمز)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به فروشگاه اینترنتی آرارات الکترونیک تولید کننده سیستم های حفاظتی امنیتی کنترل تردد خوش آمدید ارتباط تلگرام با کارشناسان araratelectronic@ رد کردن

This site is protected by WP-CopyRightPro