قفل برقی مگنتی قفل الکترونیکی مگنت الکترومغناطیسی درب شیشه ای سکوریت میرال مغازه فروشگاه
قفل برقی مگنتی,قفل الکترونیکی درب شیشه ای سکوریت
بهمن ۲۳, ۱۳۹۵
قفل مگنتی مغناطیسی درب شیشه ای ورودی قفل برقی شیشه سکوریت میرال کنترل تردد الکترونیکی رله دار ریموتی کارتی رمزی اثر انگشتی
قفل مگنتی شیشه سکوریت,قفل برقی مگنت درب شیشه ای
بهمن ۲۵, ۱۳۹۵

قفل مغناطیسی درب,قفل برقی مگنتی درب شیشه ای

قفل مغناطیسی درب قفل برقی مگنتی شیشه سکوریت درب ورودی شیشه ای مغازه الکترونیکی کردن در میرال

قفل مغناطیسی درب قفل برقی مگنتی شیشه سکوریت درب ورودی شیشه ای مغازه الکترونیکی کردن در میرال

قفل مغناطیسی درب,قفل برقی مغناطیس,قفل الکترومغناطیسی درب شیشه ای,سکوریت,میرال,قفل مگنتی مغناطیس,قفل الکترونیکی الکترومغناطیسی,قفل برقی الکترومگنتیک,قفل برقی مغناطیسی درب شبشه ای,سکوریت,میرال,قفل برقی مگنتی,قفل الکترونیکی مگنتی درب شیشه ای,قفل برقی مگنت درب سکوریت,قفل مغناطیسی درب شیشه میرال,قفل برقی سنسور دار,قیمت قفل برقی درب سکوریت,قیمت قفل برقی درب شیشه ای,خرید قفل الکترونیکی درب شیشه سکوریت

قیمت قفل مغناطیسی درب شیشه ای سکوریت فریم فلزی چوبی قفل الکترونیکی درب ورودی صرافی طلافروشی

قیمت قفل مغناطیسی درب شیشه ای سکوریت فریم فلزی چوبی قفل الکترونیکی درب ورودی صرافی طلافروشی

قفل مغناطیسی درب و برقی کردن درب های ورودی و خروجی :

برقی کردن درب شیشه ای با نصب قفل مغناطیسی درب,قفل مگنتی برقی شیشه میرال,قفل برقی درب سکوریت,قفل برقی درب شیشه ای مغازه میرال,قفل درب میرال برقی الکترونیکی ورودی شیشه ای طلافروشی,صرافی,آزمایشگاه,قفل برقی درب شیشه ای سکوریت,شیشه میرال,فروش و نصب قفل ریموتی شفتی درب شیشه ای,قابل کنترل و مدیریت توسط رمز,کارت,اثراتگشت و ریموت.

قفل مغناطیسی درب شیشه ای سکوریت میرال قفل برقی مگنتی قیمت دربازکن الکترومغناطیسی سنسور دار

قفل مغناطیسی درب شیشه ای سکوریت میرال قفل برقی مگنتی قیمت دربازکن الکترومغناطیسی سنسور دار

قفل مغناطیسی درب :

قفل مغناطیسی درب یا قفل مغناطیسی جهت برقی کردن انواع درب فلزی,چوبی و شیشه ای کاربرد دارد و پایه و اساس کار قفل برقی مگنتی بر اساس ترکیب برق (الکترونیک) و نیروی مغناطیسی می باشد که تشکیل نیروی قدرتمند الکترومغناطیسی را می دهند.

قفل مغناطیسی درب :

قیمت قفل مغناطیسی درب,قفل الکترونیکی مغناطیسی یا قفل برقی درب شیشه ای یا شیشه سکوریت جهت درب های با فریم فلزی یا چوبی متشکل شده از دو بخش مغناطیسی می باشد.قفل مگنتی الکترومغناطیسی دو تکه ای و در واقع قفل مقابل برقی درب شیشه ای می باشد.

قفل درب مغناطیسی ضد سرقت قفل برقی مغناطیس سنسور دار کنترل تردد آهنربایی

قفل درب مغناطیسی ضد سرقت قفل برقی مغناطیس سنسور دار کنترل تردد آهنربایی

بررسی قفل مغناطیسی درب :

قفل مغناطیسی درب,قفل برقی مگنت درب شیشه ای سکوریت آرارات الکترونیک مدل EL300 و EL350 با براکت های مخصوص جهت نصب بر روی انواع درب می باشند.جهت برقی کردن درب های شیشه ای,شیشه سکوریت,شیشه میرال و درب های با فریم فلزی و چوبی کاربرد و می توانیم از طریق ریموت کنترل,رمز,کارت,اکسس کنترل,سیستم های RFID,اثرانگشت,کلید شستی,چشمی مادون قرمز,سیستم اس ام اس کنترل کنترل کنیم.

فروش قفل مغناطیس قفل برقی درب شیشه سکوریت شیشه ای میرال کشویی لولایی رله دار

فروش قفل مغناطیس قفل برقی درب شیشه سکوریت شیشه ای میرال کشویی لولایی رله دار

براکت قفل مغناطیسی درب چیست ؟

براکت های قفل مغناطیسی درب پایه های قفل می باشند که قفل برقی مگنتی توسط این پایه ها بر روی انواع درب و چهارچوب نصب می گردد.

انواع براکت قفل مغناطیسی درب :

براکت های قفل مغناطیسی درب در ۳ نوع L,Z,U جهت نصب قفل الکترونیکی مگنتی بر روی انواع درب های شیشه ای با چهارچوب فلزی یا چوبی و درب های آهنی,ضد سرقت و چوبی می باشند.

قفل مغناطیسی درب کشویی قفل برقی مگنتی درب لولایی چوبی فلزی ضدسرقت شیشه ای سکوریت

قفل ورودی مغناطیسی درب کشویی قفل برقی مگنتی درب لولایی چوبی فلزی ضدسرقت شیشه ای سکوریت

قفل مغناطیسی درب و موارد مناسب نصب :

قفل مغناطیسی درب,قفل برقی شفتی درب شیشه ای سکوریت به صورت قفل مغناطیسی یا مگنتی در سیستم های کنترل تردد درب های شیشه ای بسیار مهم می باشند مانند درب های طلافروشی,آژانس هواپیمایی,درب های آزمایشگاه,ورودی و خروجی بخش های مختلف ICU و CCU.قفل برقی درب شیشه سکوریت,قفل برقی درب شیشه ای قابل نصب بر روی کلیه درب های شیشه ای فقط با فریم های فلزی و چوبی می باشد.

براکت قفل مغناطیسی درب نصب جهت برقی کردن درب شیشه ای میرال سکوریت L Z U

براکت قفل الکترونیکی مغناطیسی درب نصب جهت برقی کردن درب شیشه ای میرال سکوریت L Z U

قفل مغناطیسی درب و مزایای نصب قفل های الکترونیکی مگنتی :

قفل مغناطیسی درب با توجه به افزایش امنیت و قابلیت های کنترلی مدرن و محدود سازی دسترسی به درب و کنترل تردد مناسب و نصب قفل برقی درب سکوریت اطمینان خاطر در کنترل تردد درب های شیشه ای را در پی دارد.

قفل مغناطیسی درب , نصب قفل برقی مگنت شیشه میرال فقط بر روی درب های شیشه ای با فریم فلزی و چوبی و برقی کردن درب شیشه ای :

بررسی قفل مغناطیسی درب,نصب قفل برقی شیشه میرال EL300 و برقی کردن درب شیشه ای فقط مختص درب هایی می باشد که شیشه ای و با فریم غیر شیشه ای می باشند و برای درب های شیشه ای با فریم یا چهار چوب فلزی یا چوبی مناسب و قابل نصب می باشد.

قفل مگنتی درب شیشه سکوریت مغازه طلا فروشی صرافی کشویی لولایی برقی کردن در دربازکن مگنت

قفل مگنتی درب شیشه سکوریت مغازه طلا فروشی صرافی کشویی لولایی برقی کردن در دربازکن مگنت

قفل مغناطیسی درب و برقی کردن درب شیشه ای :

قفل مغناطیسی درب جهت برقی کردن درب های شیشه ای با فریم فلزی و چوبی کاربرد و با توجه به قدرت بسیار زیاد این قفل های جهت امنیت درب های چوبی و فلزی و ضد سرقت نیر کاربرد و نصب می گردد.

نحوه کارکرد قفل مغناطیسی درب و برقی کردن درب شیشه ای آرارات الکترونیک EL300 :

بررسی قفل مغناطیسی درب و برقی کردن درب شیشه ای باید بسیار دقیق توسط کارشناسان متخصص انجام گیرد و دقیقا قسمت نری و مادگی قفل با محاسبات دقیق نصب و راه اندازی شود و کارکرد قفل به این صورت می باشد که به طور اتوماتیک زمانیکه درب بسته می شود با تاخیری که برنامه ریزی می شود به طور مثال پس از ۳ ثانیه از بسته شدن درب قفل می شود و تنها در صورت فرمانی که از طریق مدیر سیستم اعمال می گردد درب باز می شود.

نحوه کنترل و مدیریت پس از برقی کردن درب شیشه ای و نصب قفل مغناطیسی درب :

کنترل و مدیریت دربی که بر روی آن قفل مغناطیسی درب نصب شده است می تواند از طریق ریموت,رمز,کارت,کلید الکترونیکی,اثرانگشت,فرمان اس ام اس موبایل,بلوتوث,نرم افزار اندروید صورت گیرد که هر کدام از موارد با توجه به کاربری و نیاز مشتری توسط کارشناسان آرارات الکترونیک کارشناسی و اجرا می شود.

نحوه عملکرد فنی  و اطلاغات قفل برقی مغناطیسی درب :

عملکرد قفل مغناطیسی درب و الکترومغناطیسی بر عکس قفل های برقی معمولی می باشد بدین صورت که با اعمال برق نیروی الکتریکی و مغناطیسی فعال و در نتیجه نیروی الکترومغناطیسی را در قفل داریم و سیستم عمل و قفل می کند و با قطع برق قفل باز و سیستم غیر فعال می گردد.

اطلاعات فنی و قابلیت های قفل الکترونیکی مغناطیسی درب :

قفل الکترونیکی مغناطیسی درب جهت برقی کردن درب شیشه ای قابل نصب بر روی درب های تک لنگه-دو لنگه-شیشه ای-سکوریت-میرال-قفسه های شیشه ای-درب های با فریم شیشه ای و بدون فریم های فلزی و چوبی می باشد

۱۲ ولت کم مصرف

دارای چراغ نشانگر وضعیت قفل و باز بودن قفل

تحمل قدرت ۳۰۰ کیلویی در مدل EL300 و قدرت ۵۰۰ کیلویی در مدل EL350

دارای سنسور وضعیت قفل(این خروجی قفل قابل نصب بر روی هر نوع نمایشگری مانند لامپ یا آژیر می باشد و وضعیت قفل باز یا بسته بودن را به افراد در محل اعلام می کند)

دارای ورودی فرمان

دارای تایمر جهت تاخیر در عملکرد قفل ۰ و ۳ و ۶ و ۹ ثانیه

قابلیت اتصال به سیستم های کنترل تردد(ریموت-کدینگ-اثرانگشت-RFID-رمز)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به فروشگاه اینترنتی آرارات الکترونیک تولید کننده سیستم های حفاظتی امنیتی کنترل تردد خوش آمدید ارتباط تلگرام با کارشناسان araratelectronic@ رد کردن

This site is protected by WP-CopyRightPro