قفل برقی صرافی,دربازکن درب ورودی فروشگاه طلافروشی

قفل الکترونیکی درب طلافروشی قفل برقی دربازکن برقی ورودی صرافی طلا فروشی
قفل الکترونیکی درب طلافروشی,درب باز کن الکترونیکی
بهمن ۲۰, ۱۳۹۵
درب بازکن برقی دربازکن برقی الکترونیکی درب ورودی شرکت واحد اتاق مغازه فروشگاه مغناطیسی زبانه دار
درب بازکن برقی,قفل برقی دربازکن آپارتمانی اتاق واحد
بهمن ۲۱, ۱۳۹۵

قفل برقی صرافی,دربازکن درب ورودی فروشگاه طلافروشی

قفل برقی صرافی درب باز کن الکترونیکی ورودی فروشگاه دربازکن برقی مغازه پاُساژ قفل مقابل برقی اسپانیایی

قفل برقی صرافی درب باز کن الکترونیکی ورودی فروشگاه دربازکن برقی مغازه پاُساژ قفل مقابل برقی اسپانیایی

قفل برقی صرافی,دربازکن فروشگاه صرافی,قیمت قفل الکترونیکی درب ورودی طلا فروشی,برقی کردن درب ورودی مغازه طلا فروشی,قفل و دربازکن برقی طلافروشی,درب باز کن برقی و قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل الکترونیکی درب چوبی,قفل مقابل برقی O&C اسپانیا,قفل مقابلی برقی درب آپارتمان,قفل الکترونیکی درب شرکت,قفل الکترونیکی و دربازکن برقی درب آپارتمانی چوبی شرکت,منزل,اتاق مدیریت,زبانه دار مغناطیسی,قفل برقی درب ورودی,قفل برقی درب اتاق نصب می گردد.

دربازکن الکترونیکی درب صرافی قفل برقی در فروگاه مغازه صراف دلار فروشی ارز فروش

دربازکن الکترونیکی درب صرافی قفل برقی در فروگاه مغازه صراف دلار فروشی ارز فروش

سیستم قفل برقی دربازکن الکترونیکی درب ورودی مغازه فروشگاه ضامن دار چوبی اتاق شرکت واحد مسکونی اداری

سیستم قفل برقی دربازکن الکترونیکی درب ورودی مغازه فروشگاه ضامن دار چوبی اتاق شرکت واحد مسکونی اداری

قفل برقی صرافی :

قفل برقی صرافی,قفل الکترونیکی درب طلافروشی یا قفل برقی زبانه دار جهت برقی کردن درب ورودی مغازه طلافروشی,درب ورودی صرافی,فروشگاه طلا فروشی و همچنین قفل اسپانیایی الکترونیکی درب اتاق سرور,اتاق مدیریت,درب شرکت,اتاق کنفرانس و ورودی شرکت قفل الکترونیکی درب شرکت با نصب قفل الکترونیکی مقابل برقی اسپانیایی,قفل برقی زبانه ای,ضامن دار و برقی کردن درب ورودی,شرکت,اتاق,آپارتمان,شیشه ای با فریم و قفل آپارتمانی با نصب قفل برقی OPENERS اسپانیا کاربرد دارد.

فروش قفل برقی درب طلافروشی قیمت خرید دربازکن الکترونیکی درب صرافی ضامن دار زبانه خلاص کن

فروش قفل برقی درب طلافروشی قیمت خرید دربازکن الکترونیکی درب صرافی ضامن دار زبانه خلاص کن

قفل برقی صرافی,قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS :

قفل برقی صرافی,قفل الکترونیکی درب طلافروشی,قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی,قفل برقی درب اتاق,قفل برقی درب ورودی مناسب جهت درب های طلافروشی,صرافی,آزمایشگاه,ورودی های آپارتمانی می باشد.قفل برقی درب چوبی قابل کنترل و مدیریت توسط رمز,کارت,اثراتگشت و ریموت می باشد.قفل برقی درب چوبی متشکل شده از دو بخش مغزی و فریم آماده جهت نصب بر روی درب های آپارتمانی می باشد.

قفل مقابل برقی مغناطیسی درب فروشگاه صرافی برقی کردن درب ورودی مغازه طلافروشی کنترل بیسیم توسط ریموت

قفل مقابل برقی مغناطیسی درب فروشگاه صرافی برقی کردن درب ورودی مغازه طلافروشی کنترل بیسیم توسط ریموت

قفل برقی صرافی و نکات امنیتی :

قفل برقی صرافی,قفل الکترونیکی درب طلافروشی میتواند درب مدل های گوناگون طراحی گردد در مد اول این قفل فقط به عنوان زبانه خلاص کن و سهولت تردد کاربرد دارد و در مد دوم نصب این قفل همراه قفل های مغناطیسی پیشنهاد می گردد و قفل های مغناطیسی در نوع شفتی و با نصب توکار کانلا امنیتی بوده و کاربرد در هر زمانی که بخواهد می تواند آنرا فعال کند و قفل ها به صورت شفت یا میله داخل درب فرو رفته و درب کاملا امنیتی می شود.

قفل برقی دربازکن طلافروشی دستگاه قفل الکترونیکی درب باز کن ورودی مغازه صرافی

قفل برقی دربازکن طلافروشی دستگاه قفل الکترونیکی درب باز کن ورودی مغازه صرافی

قفل برقی صرافی,قفل مقابل برقی اسپانیایی و پایه آماده مخصوص :

قفل برقی صرافی,قفل الکترونیکی درب طلافروشی,قفل مقابل برقی اسپانیایی,قفل الکترونیکی درب شرکت,قفل برقی درب ورودی,قفل الکترونیکی درب آرارات الکترونیک مدل OPENERS به همراه براکت یا پایه مخصوص درب های آپارتمانی می باشد و همگی سر هم شده و آماده نصب می باشند.جهت برقی کردن درب های آپارتمانی و درب های اتاق کاربرد و می توانیم از طریق ریموت کنترل,رمز,کارت,اکسس کنترل,سیستم های RFID,اثرانگشت,کلید شستی,چشمی مادون قرمز,سیستم اس ام اس کنترل کنترل کنیم.

قفل برقی صرافی,قفل مقابل برقی اسپانیایی و موارد مناسب نصب :

قفل برقی صرافی,قفل الکترونیکی درب طلافروشی,قفل مقابل برقی اسپانیایی,قفل برقی صرافی,قفل الکترونیکی درب شرکت,قفل برقی درب ورودی,قفل الکترونیکی درب ورودی و اتاق به صورت مگنتی در سیستم های کنترل تردد درب های آپارتمانی بسیار مهم می باشند مانند درب های طلافروشی,آژانس هواپیمایی,درب های آزمایشگاه,ورودی و خروجی اتاق و شرکتی.قفل برقی درب چوبی OPENERS قابل نصب بر روی کلیه درب های آپارتمانی با فریم چوبی و فلزی می باشد.

نصب قفل برقی صرافی فقط بر روی درب های آپارتمانی و برقی کردن درب های ورودی و خروجی :

نصب و راه اندازی قفل برقی صرافی,درب بازکن درب صرافی قفل مقابل برقی اسپانیایی و برقی کردن درب چوبی فقط مختص درب هایی می باشد که چوبی می باشند و برای درب های سنگین و درب هایی که به دنبال افزایش ضریب ایمنی هستند به هیچ عنوان مناسب نیست و پیشنهاد نمی گردد.

قفل برقی صرافی و شبهات تغییر پیدا کردن قفل و کلید و سیستم درب :

نصب قفل برقی صرافی بر خلاف تفکرات بسیاری از مشتریان و کسانی که میخواهند درب ورودی آپارتمانی را ریموتی کنند بدون هیچ تغییری در ساختار درب و کلید و قفل درب می باشد و این سیستم به سیستم های قبلی روی درب افزوده می گردد و قیمت قفل برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی نزدیک به قیمت قفل معمولی درب آپارتمانی می باشد.

قیمت قفل برقی صرافی و برقی کردن درب آپارتمانی و شباهت ساختاری با قفل های برقی درب نفررو و ورودی ساختمان :

قفل برقی صرافی,قفل مقابل برقی اسپانیایی و برقی کردن درب آپارتمانی همراه قفل الکترونیکی درب شرکت شباهت بسیار زیاذی با قفل های حیاطی و نفررو درب ساختمان دارد و همانند این قفل ها بر روی درب نصب و درب تماما برقی و الکترونیکی می گردد.

قفل برقی صرافی,قفل مقابل برقی اسپانیایی و عملکرد فنی خلاف جهت قفل های مغناطیسی :

بررسی قیمت قفل برقی صرافی,قفل مقابل برقی اسپانیایی و قفل الکترونیکی درب شرکت عملکردی مانند قفل های درب حیاطی دارند و در مد کاری NO فعال می شوند و عملیات قفل انجام می گیرد و بالعکس قفل های مغناطیسی که در مد NC فعال و قفل می شوند می باشد.

نحوه کارکرد و قیمت قفل برقی صرافی و برقی کردن درب آپارتمانی آرارات الکترونیک OPENERS :

قیمت قفل برقی صرافی,قفل مقابل برقی اسپانیایی و قفل الکترونیکی درب شرکت,قفل برقی درب ورودی باید بسیار دقیق توسط کارشناسان متخصص انجام گیرد و دقیقا قسمت مغزی قفل با محاسبات دقیق نصب و راه اندازی شود و کارکرد قفل به این صورت می باشد که به طور اتوماتیک زمانیکه درب بسته می شود درب قفل می شود و تنها در صورت فرمانی که از طریق مدیر سیستم اعمال می گردد درب باز می شود.

نحوه کنترل و مدیریت پس از نصب قفل برقی صرافی,قفل مقابل برقی اسپانیایی شرکت یا فلزی آپارتمانی :

کنترل و مدیریت دربی که بر روی آن قفل برقی صرافی نصب شده است می تواند از طریق ریموت,رمز,کارت,کلید الکترونیکی,اثرانگشت,فرمان اس ام اس موبایل,بلوتوث,نرم افزار اندروید صورت گیرد که هر کدام از موارد با توجه به کاربری و نیاز مشتری توسط کارشناسان آرارات الکترونیک کارشناسی و اجرا می شود.

نصب توکار با قفل برقی و دربازکن صرافی,قفل مقابل برقی اسپانیایی مناسب :

قیمت قفل برقی صرافی,قفل مقابل برقی اسپانیایی و قفل الکترونیکی جهت درب شرکت,قفل برقی الکترونیکی آپارتمانی به صورت توکار نصب می شود و هیچ گونه دسترسی از بیرون واحد جهت خرابکاری و نفوذ ندارد.

نحوه عملکرد فنی  و اطلاعات قفل برقی الکترونیکی صرافی,قفل مقابل برقی اسپانیایی شرکت و قیمت قفل مقابل برقی :

عملکرد قفل های برقی درب چوبی (قفل برقی صرافی) بر عکس قفل های مغناطیسی می باشد بدین صورت که با اعمال برق نیروی الکتریکی و مغناطیسی خلاف فعال و در نتیجه نیروی خلاف الکترومغناطیسی را در قفل داریم و سیستم غیر فعال و قفل باز می گردد و با قطع برق قفل همچنان بسته و سیستم درب قفل باقی می ماند و تفاوت قیمت قفل مقابل برقی در نوع ساختار و برند می باشد.

اطلاعات فنی و قابلیت های قفل برقی صرافی,قفل مقابل برقی اسپانیایی :

۸ تا ۱۵ ولت ac – dc

زبانه قابل تنظیم تا ۳ میلیمتر

آلیاژ بدنه بسیار مقاوم

تحمل وزن و فشار تا ۲۰۰ کیلوگرم

قابل نصب بر روی انواع درب چوبی و فلزی آپارتمانی

نصب بدون خرابکاری و تغییر در ساختار درب

کارکرد در مد NO در برخی مدل ها NC

قابل نصب بر روی انواع درب چپ گرد و راست گرد

قابلیت اتصال به سیستم های کنترل تردد(ریموت-کدینگ-اثرانگشت-RFID-رمز)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به فروشگاه اینترنتی آرارات الکترونیک تولید کننده سیستم های حفاظتی امنیتی کنترل تردد خوش آمدید ارتباط تلگرام با کارشناسان araratelectronic@ رد کردن

This site is protected by WP-CopyRightPro