قفل برقی زبانه دار,دربازکن الکترونیکی درب آپارتمان

قفل برقی اسپانیایی OPENERS اسپانیا برقی کردن درب ورودی چوبی اتاق درب بازکن الکترونیکی مقابل برقی ضامن دار زبانه ای
قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل الکترونیکی
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
قفل الکترونیکی درب طلافروشی قفل برقی دربازکن برقی ورودی صرافی طلا فروشی
قفل الکترونیکی درب طلافروشی,درب باز کن الکترونیکی
بهمن ۲۰, ۱۳۹۵

قفل برقی زبانه دار,دربازکن الکترونیکی درب آپارتمان

قفل برقی زبانه دار دربازکن الکترونیکی درب ورودی چوبی آپارتمانی شرکت واحد مسکونی اداری مدیریت دربازکن زبانه ای

قفل برقی زبانه دار دربازکن الکترونیکی درب ورودی چوبی آپارتمانی شرکت واحد مسکونی اداری مدیریت دربازکن زبانه ای

قفل برقی زبانه دار,خرید قفل برقی و دربازکن زبانه ای و زبانه خلاص کن جهت برقی کردن و الکترونیکی کردن درب های چوبی ورودی چوبی و آپارتمانی کاربرد و قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل الکترونیکی درب چوبی,قفل مقابل برقی O&C اسپانیا,قفل مقابلی برقی درب آپارتمان,قفل الکترونیکی درب شرکت,قفل الکترونیکی و دربازکن برقی درب آپارتمانی چوبی شرکت,منزل,اتاق مدیریت,زبانه دار مغناطیسی,قفل برقی درب ورودی,قفل برقی درب اتاق نصب می گردد.

قفل درب برقی ضامن دار زبانه ای دربازکن درب ورودی اتاق مدیریت کنترل ریموتی کارتی رمزی سنسوری اثر انگشتی

قفل درب برقی ضامن دار زبانه ای دربازکن درب ورودی اتاق مدیریت کنترل ریموتی کارتی رمزی سنسوری اثر انگشتی

قفل برقی زبانه دار :

قفل برقی زبانه دار جهت برقی کردن درب ورودی چوبی آپارتمانی,قفل اسپانیایی الکترونیکی درب اتاق سرور,اتاق مدیریت,درب شرکت,اتاق کنفرانس و ورودی شرکت قفل الکترونیکی درب شرکت با نصب قفل الکترونیکی مقابل برقی اسپانیایی,قفل برقی زبانه ای,ضامن دار و برقی کردن درب ورودی,شرکت,اتاق,آپارتمان,شیشه ای با فریم و قفل آپارتمانی با نصب قفل برقی OPENERS اسپانیا کاربرد دارد.

قفل مغزی برقی زبانه دار ورودی درب آپارتمان منزل درب باز کن الکترونیکی اسپانیایی

قفل مغزی برقی زبانه دار ورودی درب آپارتمان منزل درب باز کن الکترونیکی اسپانیایی

قفل برقی زبانه دار,قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS :

قفل برقی زبانه دار,قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی,قفل برقی درب اتاق,قفل برقی درب ورودی مناسب جهت درب های طلافروشی,صرافی,آزمایشگاه,ورودی های آپارتمانی می باشد.قفل برقی درب چوبی قابل کنترل و مدیریت توسط رمز,کارت,اثراتگشت و ریموت می باشد.قفل برقی درب چوبی متشکل شده از دو بخش مغزی و فریم آماده جهت نصب بر روی درب های آپارتمانی می باشد.

قفل مغزی مقابل برقی دربازکن توکار الکترونیکی زبانه ای ضامن دار

قفل مغزی مقابل برقی دربازکن توکار الکترونیکی زبانه ای ضامن دار

قفل برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی و پایه آماده مخصوص :

قفل برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی,قفل الکترونیکی درب شرکت,قفل برقی درب ورودی,قفل الکترونیکی درب آرارات الکترونیک مدل OPENERS به همراه براکت یا پایه مخصوص درب های آپارتمانی می باشد و همگی سر هم شده و آماده نصب می باشند.جهت برقی کردن درب های آپارتمانی و درب های اتاق کاربرد و می توانیم از طریق ریموت کنترل,رمز,کارت,اکسس کنترل,سیستم های RFID,اثرانگشت,کلید شستی,چشمی مادون قرمز,سیستم اس ام اس کنترل کنترل کنیم.

دربازکن مغزی قفل مقابل برقی OPENERS اسپانیا برقی کردن درب ورودی واجد چوبی اتاق

دربازکن مغزی قفل مقابل برقی OPENERS اسپانیا برقی کردن درب ورودی واجد چوبی اتاق

قفل برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی و موارد مناسب نصب :

قفل برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی,قفل الکترونیکی درب شرکت,قفل برقی درب ورودی,قفل الکترونیکی درب ورودی و اتاق به صورت مگنتی در سیستم های کنترل تردد درب های آپارتمانی بسیار مهم می باشند مانند درب های طلافروشی,آژانس هواپیمایی,درب های آزمایشگاه,ورودی و خروجی اتاق و شرکتی.قفل برقی درب چوبی OPENERS قابل نصب بر روی کلیه درب های آپارتمانی با فریم چوبی و فلزی می باشد.

درب بازکن برقی شرکت ورودی اتاق واحد منزل درب چوبی معمولی زبانه دار

درب بازکن برقی شرکت ورودی اتاق واحد منزل درب چوبی معمولی زبانه دار

نصب قفل برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی فقط بر روی درب های آپارتمانی و برقی کردن درب های ورودی و خروجی :

نصب قفل برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی و برقی کردن درب چوبی فقط مختص درب هایی می باشد که چوبی می باشند و برای درب های سنگین و درب هایی که به دنبال افزایش ضریب ایمنی هستند به هیچ عنوان مناسب نیست و پیشنهاد نمی گردد.

قفل درب برقی زبانه دار قیمت قفل الکترونیکی زبانه ای

قفل درب برقی زبانه دار قیمت قفل الکترونیکی زبانه ای

قفل برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی و شبهات تغییر پیدا کردن قفل و کلید و سیستم درب :

نصب قفل برقی زبانه دار شرکت بر خلاف تفکرات بسیاری از مشتریان و کسانی که میخواهند درب ورودی آپارتمانی را ریموتی کنند بدون هیچ تغییری در ساختار درب و کلید و قفل درب می باشد و این سیستم به سیستم های قبلی روی درب افزوده می گردد و قیمت قفل برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی نزدیک به قیمت قفل معمولی درب آپارتمانی می باشد.

قفل درب آپارتمان زبانه دار برقی الکترونیکی کردن ورودی شرکت ضامن دار مغناطیسی مگنتی

قفل درب آپارتمان زبانه دار برقی الکترونیکی کردن ورودی شرکت ضامن دار مغناطیسی مگنتی

قیمت قفل برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی و برقی کردن درب آپارتمانی و شباهت ساختاری با قفل های برقی درب نفررو و ورودی ساختمان :

قفل برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی و برقی کردن درب آپارتمانی همراه قفل الکترونیکی درب شرکت شباهت بسیار زیاذی با قفل های حیاطی و نفررو درب ساختمان دارد و همانند این قفل ها بر روی درب نصب و درب تماما برقی و الکترونیکی می گردد.

قفل آپارتمان برقی مغزی الکترونیکی مقابل درب چوبی اتاق آپارتمانی

قفل آپارتمان برقی مغزی الکترونیکی مقابل درب چوبی اتاق آپارتمانی

قفل برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی و عملکرد فنی خلاف جهت قفل های مغناطیسی :

بررسی قیمت قفل برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی و قفل الکترونیکی درب شرکت عملکردی مانند قفل های درب حیاطی دارند و در مد کاری NO فعال می شوند و عملیات قفل انجام می گیرد و بالعکس قفل های مغناطیسی که در مد NC فعال و قفل می شوند می باشد.

خرید قفل برقی آپارتمانی قیمت دربازکن قفل زبانه دار ورودی شرکت اتاق سرور سرویس بهداشتی

خرید قفل برقی آپارتمانی قیمت دربازکن قفل زبانه دار ورودی شرکت اتاق سرور سرویس بهداشتی

نحوه کارکرد و قیمت قفل برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی و برقی کردن درب آپارتمانی آرارات الکترونیک OPENERS :

قیمت قفل برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی و قفل الکترونیکی درب شرکت,قفل برقی درب ورودی باید بسیار دقیق توسط کارشناسان متخصص انجام گیرد و دقیقا قسمت مغزی قفل با محاسبات دقیق نصب و راه اندازی شود و کارکرد قفل به این صورت می باشد که به طور اتوماتیک زمانیکه درب بسته می شود درب قفل می شود و تنها در صورت فرمانی که از طریق مدیر سیستم اعمال می گردد درب باز می شود.

نحوه کنترل و مدیریت پس از نصب قفل برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی شرکت یا فلزی آپارتمانی :

کنترل و مدیریت دربی که بر روی آن قفل برقی زبانه دار درب شرکت نصب شده است می تواند از طریق ریموت,رمز,کارت,کلید الکترونیکی,اثرانگشت,فرمان اس ام اس موبایل,بلوتوث,نرم افزار اندروید صورت گیرد که هر کدام از موارد با توجه به کاربری و نیاز مشتری توسط کارشناسان آرارات الکترونیک کارشناسی و اجرا می شود.

نصب توکار با قفل برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی مناسب :

قیمت قفل برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی و قفل الکترونیکی جهت درب شرکت,قفل برقی الکترونیکی آپارتمانی به صورت توکار نصب می شود و هیچ گونه دسترسی از بیرون واحد جهت خرابکاری و نفوذ ندارد.

نحوه عملکرد فنی  و اطلاعات قفل و دربازکن برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی شرکت و قیمت قفل مقابل برقی :

عملکرد قفل های برقی درب چوبی (قفل برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی) بر عکس قفل های مغناطیسی می باشد بدین صورت که با اعمال برق نیروی الکتریکی و مغناطیسی خلاف فعال و در نتیجه نیروی خلاف الکترومغناطیسی را در قفل داریم و سیستم غیر فعال و قفل باز می گردد و با قطع برق قفل همچنان بسته و سیستم درب قفل باقی می ماند و تفاوت قیمت قفل مقابل برقی در نوع ساختار و برند می باشد.

اطلاعات فنی و قابلیت های قفل الکترونیکی برقی زبانه دار,قفل مقابل برقی اسپانیایی :

۸ تا ۱۵ ولت ac – dc

زبانه قابل تنظیم تا ۳ میلیمتر

آلیاژ بدنه بسیار مقاوم

تحمل وزن و فشار تا ۲۰۰ کیلوگرم

قابل نصب بر روی انواع درب چوبی و فلزی آپارتمانی

نصب بدون خرابکاری و تغییر در ساختار درب

کارکرد در مد NO در برخی مدل ها NC

قابل نصب بر روی انواع درب چپ گرد و راست گرد

قابلیت اتصال به سیستم های کنترل تردد(ریموت-کدینگ-اثرانگشت-RFID-رمز)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به فروشگاه اینترنتی آرارات الکترونیک تولید کننده سیستم های حفاظتی امنیتی کنترل تردد خوش آمدید ارتباط تلگرام با کارشناسان araratelectronic@ رد کردن

This site is protected by WP-CopyRightPro