قیمت قفل مقابل برقی قفل الکترونیکی درب ورودی چوبی اتاق شرکت ضامن دار زبانه ای مغناطیسی خلاص کن
قیمت قفل مقابل برقی,قفل درب الکترونیکی آپارتمانی
بهمن ۱۷, ۱۳۹۵
قفل برقی زبانه دار دربازکن الکترونیکی درب ورودی چوبی آپارتمانی شرکت واحد مسکونی اداری مدیریت دربازکن زبانه ای
قفل برقی زبانه دار,دربازکن الکترونیکی درب آپارتمان
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵

قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل الکترونیکی

قفل برقی اسپانیایی OPENERS اسپانیا برقی کردن درب ورودی چوبی اتاق درب بازکن الکترونیکی مقابل برقی ضامن دار زبانه ای

قفل برقی اسپانیایی OPENERS اسپانیا برقی کردن درب ورودی چوبی اتاق درب بازکن الکترونیکی مقابل برقی ضامن دار زبانه ای

قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل الکترونیکی درب چوبی,قفل مقابل برقی O&C اسپانیا,قفل مقابلی برقی درب آپارتمان,قفل الکترونیکی درب شرکت,قفل الکترونیکی و دربازکن برقی درب آپارتمانی چوبی شرکت,منزل,اتاق مدیریت,زبانه دار مغناطیسی,قفل برقی درب ورودی,قفل برقی درب اتاق,برقی کردن درب ورودی چوبی آپارتمانی,قفل اسپانیایی الکترونیکی درب اتاق سرور,اتاق مدیریت,درب شرکت,اتاق کنفرانس و ورودی شرکت قفل الکترونیکی درب شرکت با نصب قفل الکترونیکی مقابل برقی اسپانیایی,قفل برقی زبانه ای,ضامن دار و برقی کردن درب ورودی,شرکت,اتاق,آپارتمان,شیشه ای با فریم و قفل آپارتمانی با نصب قفل برقی OPENERS اسپانیا.

قفل برقی OPENERS&CLOSERS اسپانیا نصب جهت برقی کردن درب های ورودی اتاق مدیر منشی شرکت واحد منزل مسکونی

قفل برقی OPENERS&CLOSERS اسپانیا نصب جهت برقی کردن درب های ورودی اتاق مدیر منشی شرکت واحد منزل مسکونی

قفل برقی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی قفل الکترونیکی درب اتاق ورودی شرکت واحد اداری تجاری مسکونی

قفل برقی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی قفل الکترونیکی درب اتاق ورودی شرکت واحد اداری تجاری مسکونی

قفل O&C اسپانیا برقی کردن درب اتاق چوبی فلزی شرکت ضامن دار زبانه ای توکار

قفل O&C اسپانیا برقی کردن درب اتاق چوبی فلزی شرکت ضامن دار زبانه ای توکار

قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS :

قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی,قفل برقی درب اتاق,قفل برقی درب ورودی مناسب جهت درب های طلافروشی,صرافی,آزمایشگاه,ورودی های آپارتمانی می باشد.قفل برقی درب چوبی قابل کنترل و مدیریت توسط رمز,کارت,اثراتگشت و ریموت می باشد.قفل برقی درب چوبی متشکل شده از دو بخش مغزی و فریم آماده جهت نصب بر روی درب های آپارتمانی می باشد.

قفل مقابل برقی اسپانیایی او اند سی زبانه دار الکترونیکی مغناطیسی مگنت درب ورودی خروجی کنترل تردد دربازکن

قفل مقابل برقی اسپانیایی او اند سی زبانه دار الکترونیکی مغناطیسی مگنت درب ورودی خروجی کنترل تردد دربازکن

قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی و پایه آماده مخصوص :

قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی,قفل الکترونیکی درب شرکت,قفل برقی درب ورودی,قفل الکترونیکی درب آرارات الکترونیک مدل OPENERS به همراه براکت یا پایه مخصوص درب های آپارتمانی می باشد و همگی سر هم شده و آماده نصب می باشند.جهت برقی کردن درب های آپارتمانی و درب های اتاق کاربرد و می توانیم از طریق ریموت کنترل,رمز,کارت,اکسس کنترل,سیستم های RFID,اثرانگشت,کلید شستی,چشمی مادون قرمز,سیستم اس ام اس کنترل کنترل کنیم.

قفل برقی الکترونیکی درب قابلیت برقی کردن ورودی کنترل توسط ریموت کارت رمز هوشمند سازی اثر انگشت

قفل برقی الکترونیکی درب قابلیت برقی کردن ورودی کنترل توسط ریموت کارت رمز هوشمند سازی اثر انگشت

قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی و موارد مناسب نصب :

قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی,قفل الکترونیکی درب شرکت,قفل برقی درب ورودی,قفل الکترونیکی درب ورودی و اتاق به صورت مگنتی در سیستم های کنترل تردد درب های آپارتمانی بسیار مهم می باشند مانند درب های طلافروشی,آژانس هواپیمایی,درب های آزمایشگاه,ورودی و خروجی اتاق و شرکتی.قفل برقی درب چوبی OPENERS قابل نصب بر روی کلیه درب های آپارتمانی با فریم چوبی و فلزی می باشد.

قفل برقی OPENERS اسپانیا قیمت دربازکن الکترونیکی درب چوبی فروش قفل مقابل برقی ضامن دار زبانه خلاص کن

قفل برقی OPENERS اسپانیا قیمت دربازکن الکترونیکی درب چوبی فروش قفل مقابل برقی ضامن دار زبانه خلاص کن

نصب قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی فقط بر روی درب های آپارتمانی و برقی کردن درب های ورودی و خروجی :

نصب قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی و برقی کردن درب چوبی فقط مختص درب هایی می باشد که چوبی می باشند و برای درب های سنگین و درب هایی که به دنبال افزایش ضریب ایمنی هستند به هیچ عنوان مناسب نیست و پیشنهاد نمی گردد.

قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی و شبهات تغییر پیدا کردن قفل و کلید و سیستم درب :

نصب قفل الکترونیکی درب شرکت بر خلاف تفکرات بسیاری از مشتریان و کسانی که میخواهند درب ورودی آپارتمانی را ریموتی کنند بدون هیچ تغییری در ساختار درب و کلید و قفل درب می باشد و این سیستم به سیستم های قبلی روی درب افزوده می گردد و قیمت قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی نزدیک به قیمت قفل معمولی درب آپارتمانی می باشد.

قفل های مقابل برقی الکترونیکی درب ورودی برقی کردن در چوبی اتاق واحد شرکت سرویس بهداشتی

قفل های مقابل برقی الکترونیکی درب ورودی برقی کردن در چوبی اتاق واحد شرکت سرویس بهداشتی

قیمت قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی و برقی کردن درب آپارتمانی و شباهت ساختاری با قفل های برقی درب نفررو و ورودی ساختمان :

قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی و برقی کردن درب آپارتمانی همراه قفل الکترونیکی درب شرکت شباهت بسیار زیاذی با قفل های حیاطی و نفررو درب ساختمان دارد و همانند این قفل ها بر روی درب نصب و درب تماما برقی و الکترونیکی می گردد.

قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی و عملکرد فنی خلاف جهت قفل های مغناطیسی :

بررسی قیمت قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی و قفل الکترونیکی درب شرکت عملکردی مانند قفل های درب حیاطی دارند و در مد کاری NO فعال می شوند و عملیات قفل انجام می گیرد و بالعکس قفل های مغناطیسی که در مد NC فعال و قفل می شوند می باشد.

قفل برقی الکترونیکی درب باز کن هوشمند سازی دیجیتال اسپانیایی ورودی واحد اتاق مدیریت آکوستیک لمسه کوبی

قفل برقی الکترونیکی درب باز کن هوشمند سازی دیجیتال اسپانیایی ورودی واحد اتاق مدیریت آکوستیک لمسه کوبی

نحوه کارکرد و قیمت قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی و برقی کردن درب آپارتمانی آرارات الکترونیک OPENERS :

قیمت قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی و قفل الکترونیکی درب شرکت,قفل برقی درب ورودی باید بسیار دقیق توسط کارشناسان متخصص انجام گیرد و دقیقا قسمت مغزی قفل با محاسبات دقیق نصب و راه اندازی شود و کارکرد قفل به این صورت می باشد که به طور اتوماتیک زمانیکه درب بسته می شود درب قفل می شود و تنها در صورت فرمانی که از طریق مدیر سیستم اعمال می گردد درب باز می شود.

نحوه کنترل و مدیریت پس از نصب قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی شرکت یا فلزی آپارتمانی :

کنترل و مدیریت دربی که بر روی آن قفل برقی الکترونیکی درب شرکت نصب شده است می تواند از طریق ریموت,رمز,کارت,کلید الکترونیکی,اثرانگشت,فرمان اس ام اس موبایل,بلوتوث,نرم افزار اندروید صورت گیرد که هر کدام از موارد با توجه به کاربری و نیاز مشتری توسط کارشناسان آرارات الکترونیک کارشناسی و اجرا می شود.

نصب توکار با قیمت قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی مناسب :

قیمت قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی و قفل الکترونیکی جهت درب شرکت,قفل برقی الکترونیکی آپارتمانی به صورت توکار نصب می شود و هیچ گونه دسترسی از بیرون واحد جهت خرابکاری و نفوذ ندارد.

نحوه عملکرد فنی  و اطلاعات قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی شرکت و قیمت قفل مقابل برقی :

عملکرد قفل های برقی درب چوبی (قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی) بر عکس قفل های مغناطیسی می باشد بدین صورت که با اعمال برق نیروی الکتریکی و مغناطیسی خلاف فعال و در نتیجه نیروی خلاف الکترومغناطیسی را در قفل داریم و سیستم غیر فعال و قفل باز می گردد و با قطع برق قفل همچنان بسته و سیستم درب قفل باقی می ماند و تفاوت قیمت قفل مقابل برقی در نوع ساختار و برند می باشد.

اطلاعات فنی و قابلیت های قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی :

۸ تا ۱۵ ولت ac – dc

زبانه قابل تنظیم تا ۳ میلیمتر

آلیاژ بدنه بسیار مقاوم

تحمل وزن و فشار تا ۲۰۰ کیلوگرم

قابل نصب بر روی انواع درب چوبی و فلزی آپارتمانی

نصب بدون خرابکاری و تغییر در ساختار درب

کارکرد در مد NO در برخی مدل ها NC

قابل نصب بر روی انواع درب چپ گرد و راست گرد

قابلیت اتصال به سیستم های کنترل تردد(ریموت-کدینگ-اثرانگشت-RFID-رمز)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به فروشگاه اینترنتی آرارات الکترونیک تولید کننده سیستم های حفاظتی امنیتی کنترل تردد خوش آمدید ارتباط تلگرام با کارشناسان araratelectronic@ رد کردن

This site is protected by WP-CopyRightPro