قفل برقی آهنربایی مگنتی درب شیشه ای سکوریت و میرال

هوشمند سازی درب ضد سرقت کارتی رمزی اثر انگشتی الکترونیکی مخصوص کاله ترکیه KALE KILIT RFID
هوشمند سازی درب ضد سرقت با نصب قفل برقی اثر انگشتی
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

قفل برقی آهنربایی مگنتی درب شیشه ای سکوریت و میرال

قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای مگنتی سکوریت الکترونیکی میرال ریموت رمز کارت اثر انگشت

قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای مگنتی سکوریت الکترونیکی میرال ریموت رمز کارت اثر انگشت

قفل برقی آهنربایی,فروش نصب و آموزش راه اندازی قفل مگنتی درب چوبی فلزی شیشه ای سکوریت میرال ضد سرقت,قیمت خرید قفل الکترونیکی مغناطیسی با براکت آلومینیومی سیگنال دار کنترل تردد مگنت,قفل برقی مغناطیسی درب شبشه ای,سکوریت,میرال,قفل برقی مگنتی,قفل الکترونیکی مگنتی درب شیشه ای,قفل برقی مگنت درب سکوریت,قفل مغناطیسی درب شیشه میرال,قفل برقی سنسور دار,قیمت قفل برقی درب سکوریت,قیمت قفل برقی درب شیشه ای,خرید قفل الکترونیکی درب شیشه سکوریت.

قفل برقی آهنربایی مگنتی درب ورودی شیشه سکوریت میرال فلزی زرگری طلافروشی ضدسرقت چوبی سنسور دار 12 ولت 24 dc

قفل برقی آهنربایی مگنتی درب ورودی شیشه سکوریت میرال فلزی زرگری طلافروشی ضدسرقت چوبی سنسور دار ۱۲ ولت ۲۴ dc

قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال ضد سرقت چوبی فلزی ورود خروج :

قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال ضد سرقت چوبی فلزی ورود خروج,قفل برقی درب شیشه ای مغازه میرال,قفل درب میرال برقی الکترونیکی ورودی شیشه ای طلافروشی,صرافی,آزمایشگاه,قفل برقی درب شیشه ای سکوریت,شیشه میرال,فروش و نصب قفل ریموتی شفتی درب شیشه ای,قابل کنترل و مدیریت توسط رمز,کارت,اثراتگشت و ریموت.

قیمت قفل برقی آهنربایی مگنتی درب ورودی شیشه سکوریت میرال فلزی زرگری طلافروشی ضدسرقت چوبی سنسور دار 12 ولت 24 dc

قیمت قفل برقی آهنربایی مگنتی درب ورودی شیشه سکوریت میرال فلزی زرگری طلافروشی ضدسرقت چوبی سنسور دار ۱۲ ولت ۲۴ dc

قفل برقی آهنربایی درب جهت الکترونیکی کردن و هوشمند سازی شیشه ای سکوریت و میرال ضد سرقت چوبی فلزی ورود خروج :

قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال یا قفل مگنتی شیشه سکوریت یا قفل مغناطیسی جهت برقی کردن انواع درب فلزی,چوبی و شیشه ای کاربرد دارد و پایه و اساس کار قفل برقی مگنتی بر اساس ترکیب برق (الکترونیک) و نیروی مغناطیسی می باشد که تشکیل نیروی قدرتمند الکترومغناطیسی را می دهند.

فروش قفل برقی آهنربایی مگنتی درب ورودی شیشه سکوریت میرال فلزی زرگری طلافروشی ضدسرقت چوبی سنسور دار 12 ولت 24 dc

فروش قفل برقی آهنربایی مگنتی درب ورودی شیشه سکوریت میرال فلزی زرگری طلافروشی ضدسرقت چوبی سنسور دار ۱۲ ولت ۲۴ dc

قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال و اجزا قفل مگنتی شیشه سکوریت :

قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال با قفل مگنتی شیشه سکوریت,قفل الکترونیکی مغناطیسی یا قفل برقی درب شیشه ای یا شیشه سکوریت جهت درب های با فریم فلزی یا چوبی متشکل شده از دو بخش مغناطیسی می باشد.قفل مگنتی الکترومغناطیسی دو تکه ای و در واقع قفل مقابل برقی درب شیشه ای می باشد.

نصب قفل برقی آهنربایی مگنتی درب ورودی شیشه سکوریت میرال فلزی زرگری طلافروشی ضدسرقت چوبی سنسور دار 12 ولت 24 dc

نصب قفل برقی آهنربایی مگنتی درب ورودی شیشه سکوریت میرال فلزی زرگری طلافروشی ضدسرقت چوبی سنسور دار ۱۲ ولت ۲۴ dc

بررسی قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال :

قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال آرارات الکترونیک مدل EL300 و EL350 با براکت های مخصوص جهت نصب بر روی انواع درب می باشند.جهت برقی کردن درب های شیشه ای,شیشه سکوریت,شیشه میرال و درب های با فریم فلزی و چوبی کاربرد و می توانیم از طریق ریموت کنترل,رمز,کارت,اکسس کنترل,سیستم های RFID,اثرانگشت,کلید شستی,چشمی مادون قرمز,سیستم اس ام اس کنترل کنترل کنیم.

خرید قفل برقی آهنربایی مگنتی درب ورودی شیشه سکوریت میرال فلزی زرگری طلافروشی ضدسرقت چوبی سنسور دار 12 ولت 24 dc

خرید قفل برقی آهنربایی مگنتی درب ورودی شیشه سکوریت میرال فلزی زرگری طلافروشی ضدسرقت چوبی سنسور دار ۱۲ ولت ۲۴ dc

قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال جهت درب های طلافروشی و صرافی با فریم فلزی و چوبی :

قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال مناسب نصب و برقی کردن درب های ورودی فروشگاه های طلافروشی و صرافی با چهارچوب فلزی یا چوبی می باشد.

براکت قفل مگنتی شیشه سکوریت چیست ؟

براکت های قفل مگنتی شیشه سکوریت پایه های قفل می باشند که قفل برقی مگنتی توسط این پایه ها بر روی انواع درب و چهارچوب نصب می گردد.

انواع براکت قفل مگنتی شیشه سکوریت :

براکت های قفل مگنتی شیشه سکوریت در ۳ نوع L,Z,U جهت نصب قفل الکترونیکی مگنتی بر روی انواع درب های شیشه ای با چهارچوب فلزی یا چوبی و درب های آهنی,ضد سرقت و چوبی می باشند.

قفل برقی آهنربایی ضامن دار درب ورود خروج چوبی واحد اتاق مدیریت شرکت کنترل تردد ریموت کارت رمز اثر انگشت

قفل برقی آهنربایی ضامن دار درب ورود خروج چوبی واحد اتاق مدیریت شرکت کنترل تردد ریموت کارت رمز اثر انگشت

قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال و تفاوت قفل مگنتی با قفل شفتی :

قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال بدون براکت جهت درب های شیشه ای با فریم فلزی و چوبی و همچنین درب های فلزی و چوبی کاربرد دارد و توسط برات یا پایه های مخصوص بر روی درب نصب می گردد ولی قفل های شفتی مانند مدل EL200 براکت های آماده بر روی قفل دارند و مختص نصب بر روی درب های شیشه ای با فریم شیشه ای می باشند.

فروش و قیمت قفل برقی آهنربایی ضامن دار درب ورود خروج چوبی واحد اتاق مدیریت شرکت کنترل تردد ریموت کارت رمز اثر انگشت

فروش و قیمت قفل برقی آهنربایی ضامن دار درب ورود خروج چوبی واحد اتاق مدیریت شرکت کنترل تردد ریموت کارت رمز اثر انگشت

قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال و موارد مناسب نصب :

قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال,قفل برقی شفتی درب شیشه ای سکوریت به صورت قفل مغناطیسی یا مگنتی در سیستم های کنترل تردد درب های شیشه ای بسیار مهم می باشند مانند درب های طلافروشی,آژانس هواپیمایی,درب های آزمایشگاه,ورودی و خروجی بخش های مختلف ICU و CCU.قفل برقی درب شیشه سکوریت,قفل برقی درب شیشه ای قابل نصب بر روی کلیه درب های شیشه ای فقط با فریم های فلزی و چوبی می باشد.

قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال و مزایای نصب قفل های الکترونیکی مگنتی :

قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال با توجه به افزایش امنیت و قابلیت های کنترلی مدرن و محدود سازی دسترسی به درب و کنترل تردد مناسب و نصب قفل برقی درب سکوریت اطمینان خاطر در کنترل تردد درب های شیشه ای را در پی دارد.

نصب و راه اندازی قفل برقی آهنربایی ضامن دار درب ورود خروج چوبی واحد اتاق مدیریت شرکت کنترل تردد ریموت کارت رمز اثر انگشت

نصب و راه اندازی قفل برقی آهنربایی ضامن دار درب ورود خروج چوبی واحد اتاق مدیریت شرکت کنترل تردد ریموت کارت رمز اثر انگشت

قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال,نصب قفل برقی مگنت شیشه میرال فقط بر روی درب های شیشه ای با فریم فلزی و چوبی و برقی کردن درب شیشه ای :

بررسی قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال,نصب قفل برقی شیشه میرال EL300 و برقی کردن درب شیشه ای فقط مختص درب هایی می باشد که شیشه ای و با فریم غیر شیشه ای می باشند و برای درب های شیشه ای با فریم یا چهار چوب فلزی یا چوبی مناسب و قابل نصب می باشد.

قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال و برقی کردن درب شیشه ای :

قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال جهت برقی کردن درب های شیشه ای با فریم فلزی و چوبی کاربرد و با توجه به قدرت بسیار زیاد این قفل های جهت امنیت درب های چوبی و فلزی و ضد سرقت نیر کاربرد و نصب می گردد.

نحوه کارکرد قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال و برقی کردن درب شیشه ای آرارات الکترونیک EL350 :

بررسی قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال باید بسیار دقیق توسط کارشناسان متخصص انجام گیرد و دقیقا قسمت نری و مادگی قفل با محاسبات دقیق نصب و راه اندازی شود و کارکرد قفل به این صورت می باشد که به طور اتوماتیک زمانیکه درب بسته می شود با تاخیری که برنامه ریزی می شود به طور مثال پس از ۳ ثانیه از بسته شدن درب قفل می شود و تنها در صورت فرمانی که از طریق مدیر سیستم اعمال می گردد درب باز می شود.

نحوه کنترل و مدیریت پس از برقی کردن درب شیشه ای و نصب قفل الکترونیکی مگنتی شیشه سکوریت :

کنترل و مدیریت دربی که بر روی آن قفل مگنتی شیشه سکوریت نصب شده است می تواند از طریق ریموت,رمز,کارت,کلید الکترونیکی,اثرانگشت,فرمان اس ام اس موبایل,بلوتوث,نرم افزار اندروید صورت گیرد که هر کدام از موارد با توجه به کاربری و نیاز مشتری توسط کارشناسان آرارات الکترونیک کارشناسی و اجرا می شود.

نحوه عملکرد فنی و اطلاعات قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال :

عملکرد قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال و الکترومغناطیسی بر عکس قفل های برقی معمولی می باشد بدین صورت که با اعمال برق نیروی الکتریکی و مغناطیسی فعال و در نتیجه نیروی الکترومغناطیسی را در قفل داریم و سیستم عمل و قفل می کند و با قطع برق قفل باز و سیستم غیر فعال می گردد.

اطلاعات فنی و قابلیت های قفل برقی آهنربایی درب شیشه ای سکوریت و میرال :

قفل مگنتی درب شیشه سکوریت جهت برقی کردن درب شیشه ای قابل نصب بر روی درب های تک لنگه-دو لنگه-شیشه ای-سکوریت-میرال-قفسه های شیشه ای-درب های با فریم شیشه ای و بدون فریم های فلزی و چوبی می باشد

۱۲ ولت کم مصرف

دارای چراغ نشانگر وضعیت قفل و باز بودن قفل

تحمل قدرت ۳۰۰ کیلویی در مدل EL300 و قدرت ۵۰۰ کیلویی در مدل EL350

دارای سنسور وضعیت قفل(این خروجی قفل قابل نصب بر روی هر نوع نمایشگری مانند لامپ یا آژیر می باشد و وضعیت قفل باز یا بسته بودن را به افراد در محل اعلام می کند)

دارای ورودی فرمان

دارای تایمر جهت تاخیر در عملکرد قفل ۰ و ۳ و ۶ و ۹ ثانیه

قابلیت اتصال به سیستم های کنترل تردد(ریموت-کدینگ-اثرانگشت-RFID-رمز)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به فروشگاه اینترنتی آرارات الکترونیک تولید کننده سیستم های حفاظتی امنیتی کنترل تردد خوش آمدید ارتباط تلگرام با کارشناسان araratelectronic@ رد کردن

This site is protected by WP-CopyRightPro