درب بازکن برقی,قفل برقی دربازکن آپارتمانی اتاق واحد

قفل برقی صرافی درب باز کن الکترونیکی ورودی فروشگاه دربازکن برقی مغازه پاُساژ قفل مقابل برقی اسپانیایی
قفل برقی صرافی,دربازکن درب ورودی فروشگاه طلافروشی
بهمن ۲۰, ۱۳۹۵
دربازکن برقی قیمت در باز کن الکترونیکی درب ورودی آپارتمان مسکونی منزل تجاری اداری
دربازکن برقی,قفل درب باز کن ورودی چوبی واحد اتاق
بهمن ۲۱, ۱۳۹۵

درب بازکن برقی,قفل برقی دربازکن آپارتمانی اتاق واحد

درب بازکن برقی دربازکن برقی الکترونیکی درب ورودی شرکت واحد اتاق مغازه فروشگاه مغناطیسی زبانه دار

درب بازکن برقی دربازکن برقی الکترونیکی درب ورودی شرکت واحد اتاق مغازه فروشگاه مغناطیسی زبانه دار

درب بازکن برقی,قفل درب باز کن برقی الکترونیکی جهت برقی کردن درب های ورودی و خروجی آپارتمانی نصب می شود.قفل لکترونیکی درب ورودی چوبی,اتاق,آپارتمانی برقی کردن درب شرکت,قفل برقی توکار,قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل الکترونیکی درب چوبی,قفل مقابل برقی O&C اسپانیا,قفل مقابل برقی درب آپارتمان,قفل الکترونیکی درب شرکت,قفل الکترونیکی و دربازکن برقی درب آپارتمانی چوبی شرکت,منزل,اتاق مدیریت,زبانه دار مغناطیسی,قفل برقی درب ورودی,قفل برقی درب اتاق و …

درب بازکن برقی در ورودی چوبی فلزی آپارتمان قفل الکترونیکی اسپانیایی توکار زبانه دار

درب بازکن برقی در ورودی چوبی فلزی آپارتمان قفل الکترونیکی اسپانیایی توکار زبانه دار

درب باز کن برقی کنترل تردد دربازکن بیسیم کنترل از طریق ریموت بی سیم کارت الکترونیکی رمز کد اثرانگشت

درب باز کن برقی کنترل تردد دربازکن بیسیم کنترل از طریق ریموت بی سیم کارت الکترونیکی رمز کد اثرانگشت

درب بازکن برقی و کاربرد درب باز کن برقی :

درب بازکن برقی مختص برقی کردن درب ورودی چوبی آپارتمانی,همراه قفل اسپانیایی الکترونیکی درب اتاق سرور,اتاق مدیریت,درب شرکت,اتاق کنفرانس و ورودی شرکت قفل الکترونیکی درب شرکت با نصب قفل الکترونیکی مقابل برقی اسپانیایی,قفل برقی زبانه ای,ضامن دار و برقی کردن درب ورودی,شرکت,اتاق,آپارتمان,شیشه ای با فریم و قفل آپارتمانی نصب می گردد قفل برقی OPENERS اسپانیا معتبرتین برند در زمینه تولید قفل های الکترونیکی می باشد.

قیمت درب بازکن برقی قفل برقی درب ورودی خرید دربازکن اسپانیایی آپارتمانی

قیمت درب بازکن برقی قفل برقی درب ورودی خرید دربازکن اسپانیایی آپارتمانی

درب بازکن برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS :

درب بازکن برقی یا قفل الکترونیکی O&C اسپانیا برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی,قفل برقی درب اتاق,قفل برقی درب ورودی مناسب جهت درب های طلافروشی,صرافی,آزمایشگاه,ورودی های آپارتمانی می باشد.قفل برقی درب چوبی قابل کنترل و مدیریت توسط رمز,کارت,اثراتگشت و ریموت می باشد.قفل برقی درب چوبی متشکل شده از دو بخش مغزی و فریم آماده جهت نصب بر روی درب های آپارتمانی می باشد.

فروش درب بازکن برقی اتاق مدیریت منشی بی سیم اسپانیایی کنترل دسترسی در ورودی چوبی

فروش درب بازکن برقی اتاق مدیریت منشی بی سیم اسپانیایی کنترل دسترسی در ورودی چوبی

درب بازکن برقی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی و پایه آماده مخصوص :

درب بازکن برقی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی,قفل الکترونیکی درب شرکت,قفل برقی درب ورودی,قفل الکترونیکی درب آرارات الکترونیک مدل OPENERS به همراه براکت یا پایه مخصوص درب های آپارتمانی می باشد و همگی سر هم شده و آماده نصب می باشند.جهت برقی کردن درب های آپارتمانی و درب های اتاق کاربرد و می توانیم از طریق ریموت کنترل,رمز,کارت,اکسس کنترل,سیستم های RFID,اثرانگشت,کلید شستی,چشمی مادون قرمز,سیستم اس ام اس کنترل کنترل کنیم.

دستگاه قفل درب بازکن برقی سیستم دربازکن الکترونیکی درب ورودی چوبی اتاق منزل آپارتمانی واحد مسکونی لابی

دستگاه قفل درب بازکن ضامن دار برقی سیستم دربازکن الکترونیکی درب ورودی چوبی اتاق منزل آپارتمانی واحد مسکونی لابی

درب بازکن برقی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی و موارد مناسب نصب :

درب بازکن برقی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی,قفل الکترونیکی درب شرکت,قفل برقی درب ورودی,قفل الکترونیکی درب ورودی و اتاق به صورت مگنتی در سیستم های کنترل تردد درب های آپارتمانی بسیار مهم می باشند مانند درب های طلافروشی,آژانس هواپیمایی,درب های آزمایشگاه,ورودی و خروجی اتاق و شرکتی.قفل برقی درب چوبی OPENERS قابل نصب بر روی کلیه درب های آپارتمانی با فریم چوبی و فلزی می باشد.

درب بازکن برقی طلافروشی صرافی مغازه فروشگاه آژانس هواپیمایی قیمت در باز کن الکترونیکی

درب بازکن هوشمند برقی طلافروشی صرافی مغازه فروشگاه آژانس هواپیمایی قیمت در باز کن الکترونیکی

نصب درب بازکن برقی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی فقط بر روی درب های آپارتمانی و برقی کردن درب های ورودی و خروجی :

نصب درب بازکن برقی,قفل مقابل برقی اسپانیایی و برقی کردن درب چوبی فقط مختص درب هایی می باشد که چوبی می باشند و برای درب های سنگین و درب هایی که به دنبال افزایش ضریب ایمنی هستند به هیچ عنوان مناسب نیست و پیشنهاد نمی گردد.

درب بازکن برقی قابلیت اتصال شستی خروج کلید دربازکن اکسس کنترل پنل کارتی رمزی اثرانگشتی ریموتی

درب بازکن الکترونیکی برقی قابلیت اتصال شستی خروج کلید دربازکن اکسس کنترل پنل کارتی رمزی اثرانگشتی ریموتی

درب بازکن برقی,قفل مقابل برقی اسپانیایی و شبهات تغییر پیدا کردن قفل و کلید و سیستم درب :

نصب درب بازکن برقی بر خلاف تفکرات بسیاری از مشتریان و کسانی که میخواهند درب ورودی آپارتمانی را ریموتی کنند بدون هیچ تغییری در ساختار درب و کلید و قفل درب می باشد و این سیستم به سیستم های قبلی روی درب افزوده می گردد و قیمت قفل برقی اسپانیایی OPENERS&CLOSERS,قفل مقابل برقی اسپانیایی نزدیک به قیمت قفل معمولی درب آپارتمانی می باشد.

قیمت درب بازکن برقی,قفل مقابل برقی اسپانیایی و برقی کردن درب آپارتمانی و شباهت ساختاری با قفل های برقی درب نفررو و ورودی ساختمان :

درب بازکن برقی,قفل مقابل برقی اسپانیایی و برقی کردن درب آپارتمانی همراه قفل الکترونیکی درب شرکت شباهت بسیار زیاذی با قفل های حیاطی و نفررو درب ساختمان دارد و همانند این قفل ها بر روی درب نصب و درب تماما برقی و الکترونیکی می گردد.

درب بازکن برقی,قفل مقابل برقی اسپانیایی و عملکرد فنی خلاف جهت قفل های مغناطیسی :

بررسی قیمت درب بازکن برقی,قفل مقابل برقی اسپانیایی و قفل الکترونیکی درب شرکت عملکردی مانند قفل های درب حیاطی دارند و در مد کاری NO فعال می شوند و عملیات قفل انجام می گیرد و بالعکس قفل های مغناطیسی که در مد NC فعال و قفل می شوند می باشد.

نحوه کارکرد و قیمت درب بازکن برقی,قفل مقابل برقی اسپانیایی و برقی کردن درب آپارتمانی آرارات الکترونیک OPENERS :

قیمت درب بازکن برقی,قفل مقابل برقی اسپانیایی و قفل الکترونیکی درب شرکت,قفل برقی درب ورودی باید بسیار دقیق توسط کارشناسان متخصص انجام گیرد و دقیقا قسمت مغزی قفل با محاسبات دقیق نصب و راه اندازی شود و کارکرد قفل به این صورت می باشد که به طور اتوماتیک زمانیکه درب بسته می شود درب قفل می شود و تنها در صورت فرمانی که از طریق مدیر سیستم اعمال می گردد درب باز می شود.

نحوه کنترل و مدیریت پس از نصب درب بازکن برقی,قفل مقابل برقی اسپانیایی شرکت یا فلزی آپارتمانی :

کنترل و مدیریت دربی که بر روی آن درب بازکن برقی نصب شده است می تواند از طریق ریموت,رمز,کارت,کلید الکترونیکی,اثرانگشت,فرمان اس ام اس موبایل,بلوتوث,نرم افزار اندروید صورت گیرد که هر کدام از موارد با توجه به کاربری و نیاز مشتری توسط کارشناسان آرارات الکترونیک کارشناسی و اجرا می شود.

نصب توکار با قیمت درب بازکن برقی,قفل مقابل برقی اسپانیایی مناسب :

قیمت درب بازکن برقی,قفل مقابل برقی اسپانیایی و قفل الکترونیکی جهت درب شرکت,قفل برقی الکترونیکی آپارتمانی به صورت توکار نصب می شود و هیچ گونه دسترسی از بیرون واحد جهت خرابکاری و نفوذ ندارد.

نحوه عملکرد فنی  و اطلاعات درب بازکن برقی,قفل مقابل برقی اسپانیایی شرکت و قیمت قفل مقابل برقی :

عملکرد قفل های برقی درب چوبی (درب بازکن برقی) بر عکس قفل های مغناطیسی می باشد بدین صورت که با اعمال برق نیروی الکتریکی و مغناطیسی خلاف فعال و در نتیجه نیروی خلاف الکترومغناطیسی را در قفل داریم و سیستم غیر فعال و قفل باز می گردد و با قطع برق قفل همچنان بسته و سیستم درب قفل باقی می ماند و تفاوت قیمت قفل مقابل برقی در نوع ساختار و برند می باشد.

اطلاعات فنی و قابلیت های درب بازکن برقی,قفل مقابل برقی اسپانیایی :

۸ تا ۱۵ ولت ac – dc

زبانه قابل تنظیم تا ۳ میلیمتر

آلیاژ بدنه بسیار مقاوم

تحمل وزن و فشار تا ۲۰۰ کیلوگرم

قابل نصب بر روی انواع درب چوبی و فلزی آپارتمانی

نصب بدون خرابکاری و تغییر در ساختار درب

کارکرد در مد NO در برخی مدل ها NC

قابل نصب بر روی انواع درب چپ گرد و راست گرد

قابلیت اتصال به سیستم های کنترل تردد(ریموت-کدینگ-اثرانگشت-RFID-رمز)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به فروشگاه اینترنتی آرارات الکترونیک تولید کننده سیستم های حفاظتی امنیتی کنترل تردد خوش آمدید ارتباط تلگرام با کارشناسان araratelectronic@ رد کردن

This site is protected by WP-CopyRightPro